Van éénmalige workshop tot langlopend ontwikkeltraject; alles is bespreekbaar.
Bureau Vakdidactiek is gespecialiseerd in geschiedenisonderwijs, maar heeft ook ervaring met andere schoolvakken en werkt samen met verschillende vakspecialisten met name op het gebied van de talen en de mens- en maatschappijvakken.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
– Advies bij het ontwerpen van een les of lessenserie voor een bepaalde klas of over een bepaald onderwerp
– Een lezing over tekenen in de (geschiedenis)les
– Een (serie) workshop(s) waarin verschillende creatieve of activerende werkvormen worden geoefend en/of ontworpen
– Een brainstormsessie over een gezamenlijke visie op vakdidactiek
– “Vertalen” van inzichten uit recent nationaal en internationaal vakdidactisch onderzoek naar de lespraktijk op school of in de vakgroep

Neem vrijblijvend contact op met Bureau Vakdidactiek om wensen en verwachtingen te bespreken.
Advies, scholing en training is mogelijk op school of via een digitaal kanaal.