Nieuw: de podcast “Verbeelden Verbinden” waarin ik met Iris Pauw praat over onze onderzoeken naar verbeelden en tekenen bij aardrijkskunde en geschiedenis.

Leerlingen verbeelden het verleden. Een handreiking voor docenten is een praktisch boekje over verbeelden en tekenen in de klas. Gratis te downloaden via deze link.

Het boek “Just Imagine…” Exploring externalized learner-generated images of the past in secondary history education is hier te lezen.
Een samenvatting van het hoofdstuk over tekenen in de klas is in Kleio verschenen. Een korte pitch van het proefschrift is te beluisteren bij Dr Kelder &Co.

Voorbeelden van lessen:
Oorlog in de Klas!: een simulatie om de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog voor leerlingen voorstelbaar te maken.
Drop, touw, lucifers : een rollenspel waarin de hele industriële revolutie in een halfuur zichtbaar wordt gemaakt.
FeodaliWAT!? : een simpele manier om het leenstelsel te visualiseren met de hele klas.

Opiniestuk over geschiedenis in het vmbo in NRC Handelsblad juli 2020.

Over aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool, in hét blad over onderzoek naar de didactiek van de Mens- en maatschappijvakken Dimensies.